Inzicht in verbruik is de start van besparen en verduurzamen

Dit doet het Energy Management System voor jou!

Ons EMS is dé rechterhand voor elke energie- en duurzaamheidsmanager

EMS van Sustainable Buildings is de onmisbare online tool waarmee je heel helder kunt zien waar energieverspilling en het sluipverbruik optreedt. Meten is weten en op basis van die data kan je bijvoorbeeld het BMS beter instellen en andere keuzes maken in het verbruik. Door de duidelijke grafieken met Real Time data detecteer je onverwachte of onverklaarbare pieken en weet je wanneert het tijd is voor ‘peakshaving’. Waarom start de gebouwinstallatie eigenlijk zo vroeg op, is dat nodig om 03:00 uur ‘s nachts?

Het EMS kan meer! Ook het binnenklimaat, temperatuur, luchtvochtigheid, VOS en licht meten? Dat kan. Wekken jullie eigen zonne energie op? Monitor de opbrengt hiervan en zet dit af tegen het energieverbruik.

Dit doet het Real Time EMS van Sustainable Buildings

  • Overzicht, inzicht en duidelijkheid
  • Vergelijken
  • Gecontracteerd vermogen
  • Sluipverbruik
  • Binnenklimaat & energie productie

Alle gebouwen bij elkaar in één overzicht

Geen tijd meer verspillen aan het bij elkaar zoeken van alle energie gegevens voor facturatie controle of contractmanagement. Want ook het energielabel, prijzen, vierkante meters en capaciteit houd je bij in het systeem. 
Uiteraard volledig webbased dus altijd overal beschikbaar. 

Gedetailleerd inzicht in het gas- en elektraverbruik in verschillende intervallen van zowel 10 sec, 5 minuten, 15 minuten of per 1 uur. Hoe wil je de data tonen: per week, jaar, maand of een zelfgekozen periode wilt tonen in de grafiek. 

Daarnaast is ook te kiezen of je het resultaat wilt tonen in m3, CO2 of euro’s. Heel handig om hier duidelijk verband met elkaar te kunnen zien. De gemiddelde kosten per maand zijn vaak wel bekend, maar wat is nu eigenlijk werkelijk de CO2 uitstoot van het maandelijkse verbruik? 

Een rapport maken? Jpg, png, svg, pdf en meer.

Beter begrijpen door te vergelijken

Vergelijken zorgt ervoor dat je beter gaat begrijpen wat je ziet aan verbruik. Vergelijk zowel gebouwen als periodes onderling. Veel kantoren worden door de huidige corona situatie veel minder bezet dan voorheen: dan is het interessant te weten of het energieverbruik ook omlaag is gegaan of draaien de installaties toch nog volop? 

Ook tonen we de benchmark volgens het akkoord van Parijs. Nederland heeft deze doelstelling vertaalt in de eigen klimaatwet dat stelt dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49 % en in 2050 met 95 % moeten hebben verlaagd ten opzichte van het jaar 1990.

Manage de pieken en voorkomen hoge kosten

Gecontracteerd vermogen bijhouden: grootzakelijk energieverbruikers spreken een gecontracteerd transportvermogen af met de netwerkbeheerder. Het gecontracteerd transportvermogen is het vermogen dat de netbeheerder voor je reserveert in het elektriciteitsnet en geeft aan wat elke maand het wat de maximale hoogte van het verbruik mag zijn. Overschrijdt deze bandbreedte, dan gaan deze pieken je geld kosten. Vul de waarden van het gecontracteerd vermogen in het EMS in en houdt het verloop nauwkeurig bij in de grafieken bij om financiële verrassingen te voorkomen.

Sluipverbruik, de grootste reden van energieverspilling.

In het EMS is duidelijk energieverspilling te bepalen door het verloop van het energieverbruik af te zetten tegen de openingstijden. Bekijk de verbruiksgrafieken en de mogelijkheid om periodes met elkaar te vergelijken. Lopen de openingstijden en het verbruik synchroon? Niet? Dan dienen de settings in het BMS aangepast te worden.

Het onderdeel ‘bespaarpotentieel’ is ook heel interessant in het tackelen van het sluipverbruik. Het geeft een overzicht van de opgegeven feest-en vakantiedagen en waar de mogelijkheid is tot besparen. Het EMS maakt slimme vergelijkingen en komt met dit advies.

Binnenklimaat & energie productie

Het EMS kan meer! Ook het binnenklimaat, temperatuur, luchtvochtigheid, VOS en licht meten? Natuurlijk! Een goed ingeregelde klimaatinstallatie helpt om een optimaal binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Energiegebruik kan wel tot 20% dalen.

Wekken jullie eigen zonne-energie op?
Monitor de opbrengt hiervan en zet dit af tegen het energieverbruik.

Ja! Het is tijd voor inzicht, overzicht en energiebesparing!​

EML Energiebesparingsplicht

17,50 per maand
  • €75,- opstartkosten

Kennismaken met jouw rechterhand in energie management?

Ervaar hoe waardevol data afkomstig uit energie kan zijn.