De Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) zit er op. Hierin wordt geëvalueerd hoe het gesteld is met de verduurzaming van Nederland. Met als doelstelling: een aandeel hernieuwbare energie van 16% in 2023. Maar 16% is natuurlijk nog een veel te laag percentage. Zeker nu er steeds meer milieuvriendelijke opties komen voor allerlei zaken. Gelukkig kunt u, als bedrijf, hier wat aan doen.

 

Om de doelstelling te halen, zou het percentage hernieuwbare energie in 2020 op 14% moeten liggen. Dat wordt een probleem, want we blijven steken op 13%. Dit heeft grotendeels te maken met windenergie.

 

Windenergie

Er wordt namelijk veel verwacht van de huidige windenergieprojecten. Helaas hebben deze projecten vertraging opgelopen, waardoor de doelstelling op korte termijn niet kan worden gehaald. Maar met name het opwekken van windenergie op zee moet er voor zorgen dat de doelstelling in 2023 wél gehaald wordt. De verwachting van het NEV is dan ook dat we met 17,3% in 2023 ruim boven de gewenste 16% komen.

 

Dat is goed nieuws, maar het nakomen van de afspraken voor 2020 blijft een probleem. De projecten die de benodigde energiebesparing op moesten leveren, vallen toch wat tegen. Vooral de glastuinbouw is niet wat men er van gehoopt had.

 

Duurzame energie, we zijn er nog niet

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft aan dat het varkentje van duurzame energie nog niet gewassen is. Het lijkt dat we op de goede weg zijn, maar we stagneren. Iedereen moet blijven innoveren om niet alleen de doelstelling van 2020 en 2023 te halen, maar ook de doelstellingen daarna. In 2030 moet ongeveer een kwart van al onze energie bestaan uit hernieuwbare energie.

 

Particulieren kunnen hierbij helpen met de kleine dingen, maar als bedrijf kunt u nog meer invloed hebben. Met de slimme software van Sustainable Buildings, tovert u uw pand om in een energiezuinig meesterwerk. Bovendien kunt u zo fors besparen op de energierekening. Download het gratis whitepaper om samen de doelstellingen te halen.

2019 © All rights reserved.